Pga sykdom har vi redusert kapasitet på tlf og resepsjon.
Vår tlf tid vil nå være fra kl 0800-0900 mandag til fredag
Utover dette kan du bruke vår sms tjeneste hele døgnet.
Denne tjenesten finner du i appen Helserespons og her
på vår hjemmeside under "andre henvendelser"
Hvis det er noe galt med høreapparatene eller laderen din,
send alt direkte inn til forhandleren for full sjekk.
Hvem som er forhandler står på apparatene, esken, laderen
eller i bruksanvisningen.